தற்போதய செய்திகள் TNTJ

தமிழன் டிவி தொலைக்காட்சி இரவு 9.00 மணி நிகழ்ச்சி LIVE ஒளிபரப்பு ரமலான் நம்மை பண்படுத்தியதா???

தமிழன் டிவி தொலைக்காட்சி இரவு 9.00 மணி நிகழ்ச்சி LIVE ஒளிபரப்பு ரமலான் நம்மை பண்படுத்தியதா???உரை:-R.அப்துல் கரீம் MISC (மாநிலச் செயலாளர்,TNTJ)மஸ்கட் மண்டலம் - (5-06-2019)

Posted by தவ்ஹீத் ஜமாஅத் on Tuesday, June 11, 2019
Featured Video Play Icon

தமிழன் டிவி தொலைக்காட்சி இரவு 9.00 மணி நிகழ்ச்சி LIVE ஒளிபரப்பு

ரமலான் நம்மை பண்படுத்தியதா??? உரை:-R.அப்துல் கரீம் MISC (மாநிலச் செயலாளர்,TNTJ) மஸ்கட் மண்டலம் – (5-06-2019)

#மஸ்கட்_மண்டல_பெருநாள்_திடல்_தொழுகை_நேரலை.#பெருநாள்_உரை_சகோ_அப்துல்_கரீம்MISC.

Posted by TNTJ MEDIA on Tuesday, June 4, 2019
Featured Video Play Icon

#மஸ்கட்_மண்டல_பெருநாள்_திடல்_தொழுகை_நேரலை. #பெருநாள்_உரை_சகோ_அப்துல்_கரீம்MISC.

#மஸ்கட்_மண்டல_ஃகாலா_கிளை_சிறப்பு_இஃப்தார்_மற்றும்_பயான்_நிகழ்ச்சிஉரை-சகோ அப்துல் கரீம் MISC.

Posted by TNTJ MEDIA on Monday, June 3, 2019
Featured Video Play Icon

மஸ்கட்_மண்டல_ஃகாலா_கிளை_சிறப்பு_இஃப்தார்_மற்றும்_பயான்_நிகழ்ச்சி உரை-சகோ அப்துல் கரீம் MISC.

#மஸ்கட்_மண்டல_ரமலான்_சிறப்பு_பயான்உரை-சகோ அப்துல் கரீம் MISCதலைப்பு - #நன்றி_செலுத்துவோம்.

Posted by TNTJ MEDIA on Sunday, June 2, 2019
Featured Video Play Icon

மஸ்கட் மண்டல ரமலான் சிறப்பு பயான், உரை-சகோ அப்துல் கரீம் MISC தலைப்பு – #நன்றி_செலுத்துவோம்.

Posted by TNTJ MEDIA on Sunday, June 2, 2019

#மஸ்கட்_மண்டல_ரமலான்_சிறப்பு_பயான்உரை-சகோ அப்துல் கரீம் MISCதலைப்பு - #நன்றி_செலுத்துவோம்.

Posted by TNTJ MEDIA on Sunday, June 2, 2019
Featured Video Play Icon

மஸ்கட் மண்டல ரமலான் சிறப்பு பயான்,உரை-சகோ அப்துல் கரீம் MISC தலைப்பு – #நன்றி_செலுத்துவோம்